Waarom Procorp?

 • Procorp richt haar activiteiten uitsluitend op het visiteren van woningcorporaties.
 • Het visitatierapport geeft een helder, scherp en onafhankelijk beeld van de corporatie.
 • De corporatie krijgt een visitatie op maat.
 • De Procorp-visitaties kijken niet alleen naar de afgelopen vier jaar, maar geven juist ook een doorkijk naar de toekomst.
 • De visitatie biedt een reflectiefunctie aan bestuur en toezichthouders met als doel om te leren en te verbeteren.
 • Visitaties door Procorp geven meerwaarde aan de corporatie met mogelijkheden tot ontwikkeling en verbetering van de organisatie.
 • Procorp werkt met professionele, deskundige en onafhankelijke visitatoren.
 • De visitatie wordt afgestemd op de situatie en wensen van de corporatie, dus een visitatie op maat.
 • De Procorp-visitaties kenmerken zich door korte doorlooptijden met een beoogde minimale werkdruk voor de woningcorporatie.
 • Ruime ervaring met het uitvoeren van visitaties.
 • De visitatie voldoet aan de eisen van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland en de nieuwe regelgeving van de Woningwet 2015.

Accreditatie

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) heeft in 2017 Procorp weer voor vier jaar accreditatie verleend voor het uitvoeren van visitaties bij woningcorporaties. Procorp voldoet aan de eisen die SVWN stelt ten aanzien van Onafhankelijkheid en Kwaliteit.

Er gelden voor het verkrijgen van een accreditatie twee hoofdcriteria:

Onafhankelijkheid

Het waarnemings- en beoordelingsvermogen mag niet beïnvloed worden door een betrokkenheid of belang van het bureau en/of de visitatoren bij de corporatie. Er moet sprake zijn van objectiviteit en deze mag op geen enkele manier in discussie zijn. Het visiterend bureau en de visitatoren mogen daarom zakelijk noch persoonlijk belang hebben bij de corporatie en bij de uitkomst van het visitatierapport.

Kwaliteit

De visitatie wordt met hoge kwaliteit uitgevoerd op basis van vereiste deskundigheid en ervaring. Deze hoge kwaliteit en onderliggende deskundigheid en ervaring worden geborgd in alle elementen van accreditatie.

Beide zijn uitgewerkt naar subcriteria voor de organisatie (bureau en systeem), de mens (visitator en visitatiecommissie), het proces (werkwijze visitatie) en het product (rapportage).

Daarnaast is er ook een leidraad voor de samenstelling van visitatiecommissies en de competenties van visitatoren vastgesteld door SVWN.

De accreditatie is vier jaar geldig, waarbij SVWN jaarlijks monitort of de kwaliteit van onze visitaties op orde is en blijft!